Leder du dit potentiale ?

Efter i mange år at have hjulpet rigtig mange mennesker med at optimere deres præstationer, kan jeg med sikkerhed sige, at vi har alle et uudnyttet potentiale, som venter på at blive realiseret. Vi mennesker har en tendens til at tvivle på os selv - måske mere end vi vil indrømme. Manglende koncentration, frygt for at fejle og tvivl på egne evner forhindrer os ofte i at kunne præstere det vi ved vi kan. 

Det meste af mit arbejdsliv har handlet om at finde nøglen til at mennesker kan præstere sit ypperste, nå deres mål og udleve deres drømme. På min rejse har jeg ikke bare fundet en nøgle, jeg har fundet et nøglebundt, og jeg har møjsommeligt afprøvet dem alle sammen i mit eget liv og som coach for idrætsudøvere og for ledere og medarbejdere i virksomheder. 

I dag ved jeg, hvordan jeg kan hjælpe dig, så du kan præstere dit ypperste uanset hvad du kaster dig ud i.

Hvad siger kunderne?

Liliefrost Coaching

“Fra håbløs til superdriver"

I forbindelse med jobbet var jeg i Dubai, hvor jeg blandt andet brugte min fritid på 10 golflektioner med en professionel. Resultatet var intet mindre end imponerende. Efter 10 lektioner var det tydeligt, at jeg var en guldmine for enhver golftræner, for det eneste jeg kunne var at slå nogle fantastiske huller i luften. Derfor havde jeg sådan set opgivet at lære at spille golf. Det havde jeg selvfølgelig fortalt til Michael, og den udfordring kunne han jo ikke stå for. Så én dag tog han mig med ud i Royal Golf Club Copenhagen for at slå nogle bolde. Dér gik jeg på halvanden time fra huller i luften til at kunne ramme hvert eneste slag. Michael lærte mig mere på den halvanden time end jeg lærte på 10 lektioner i Dubai, og han er ikke engang golftræner. Han stillede blot spørgsmål, tog et step ad gangen og fik mig til at føle efter. Fra at være en person med et meget uheldigt forhold til runde ting ramte jeg nu bolden afslappet. Og jeg mener, hvis han kan få mig til at rykke så meget på halvanden time rent fysisk, hvad kan vi så ikke gøre med det psykiske potentiale? Det satte virkelig tingene på spidsen for mig. ”

Drilling Supervisor

Liliefrost Coaching

“Succesfuldt opgør med 350 års kulturhistorie"

Da vi gik fra vores traditionelle skoleform med meget selvstændigt fungerende lærere til den faseopdelte skole under SKUB* modellen, hvor lærerne arbejder sammen i teams, troede vi på en måde, at det var nok bare at træffe beslutningen, og så ville det køre af sig selv. Men man gør tydeligvis ikke op med 350 års kulturhistorie, blot ved at tage beslutningen, derfor kom Michael hurtigt ind i billedet.

Michael tog over en 2 måneders periode hvert af de daværende 8 teams af lærere igennem en ud-af-huset oplevelse, hvor de legede, talte og fik viden om, hvad det vil sige at arbejde i et team. For mig var det forunderligt at se, hvordan hver gruppe ikke var teamorienteret, da de tog af sted, men de kom alle sammen tilbage som et team. Det gode ved Michael er, at han ser teamarbejdet som en proces. Efterfølgende har han arbejdet videre med hvert team og fulgt op på om de aftaler, de har lavet bliver overholdt, og om de når de mål, de har sat sig.

Ledelsesteamet blev holdt uden for denne proces. Det var et krav for Michael, for at skabe ro om de enkelte teams. Siden blev vi dog selv trukket igennem et forløb, hvor vi fik sat ord på vores visioner og set os selv udefra. Det var sundt, og det vi kom frem til er noget vi bruger i hverdagen og ofte minder hinanden om.

Michael er god til at skære ind til benet i løbet af ganske få spørgsmål. Han er på ingen måde berøringsangst. Han er god til mennesker og god til at pejle sig ind på den enkelte og få denne til at åbne op. Han er betænksom og har et stort hjerte. Oven på det ligger der en solid faglig kompetence, som gør ham i stand til at flytte mennesker.

Vi er gået fra en kaotisk forandringsproces til at være en skole, som skolefolk herhjemme og i udlandet interesserer sig for og lærer af. Det er meget inspirerende. Jeg har lærere, som i første omgang havde meget stor modstand mod hele projektet, men som i dag kigger forbi mit kontor og siger: ”Teamarbejdet er det bedste, der er sket for mig som lærer”. Det er da stort. ”

Skoleleder

Liliefrost Coaching

“"Læring helt ned i kroppen"

Jeg har kendt Michael siden han arbejdede hos Strandgaard Gruppen. Så da jeg for 10 år siden blev Fabrikschef hos Coloplast, var det naturligt for mig at trække ham ind for at hjælpe med at få tømret ledergruppen sammen. Michael stod for mig som en dygtig underviser, en entusiastisk coach og en person, som altid formår at møde folk, hvor de er.

Vi var nogle dage af sted, og det var helt fantastisk. Der var en medarbejder, der startede med at sige, at han ikke havde lyst til at være med. Og når selv den medarbejder blev vendt til i sidste ende at være begejstret, så siger det ikke så lidt om de dage. Det, der gjorde det specielt, var det faktum, at Michael insisterer på læring og ikke bare oplevelser. Det betyder masser af øvelser, så oplevelsen kan komme helt ned i kroppen. Samtidig brugte han video, så vi efterfølgende kunne se, hvordan relationerne i gruppen udviklede sig gennem processen.

Siden da har jeg brugt Michael i flere sammenhænge. Dels som personlig coach til en række medarbejdere, der havde brug for at finde gnisten igen, til udviklingsforløb for selvforvaltende produktionsgrupper og til medarbejdergrupper, der skulle have løst op for spændinger. Og han har mere end levet op til forventningerne hver gang.

Hans store styrke er, at han er meget nærværende. Alle deltagere kan mærke at han er til stede. Dertil er han god til at sanse hvor folk er. Og så er han tro mod sin tro; at vi er samlet for at lære noget. Som person, så evner han noget så sjældent, som at kunne kommunikere med høj som lav. Hos Coloplast har han skabt gode resultater hos såvel lagermedarbejdere som i ledergrupper.

Senest har jeg brugt Michael i et forløb for en nyetableret funktionærgruppe, hvor vi gennem golfkurset lærte om coaching. Og det var ganske enkelt genialt. Medarbejderne fik virkelig en aha oplevelse, både dem som havde spillet golf før og dem, som var nybegyndere. Alle fik virkelig noget ud af at se og ikke mindst mærke forskellen på coaching og instruktion. Coaching fik dem til at slå langt og lige. Det er fantastisk effektivt. Og som coach selv er han genial.”

Fabrikschef

Liliefrost Coaching

“"Mus med mening"

Det er sin sag at sikre, at over 10.000 ansatte i SKAT gennemgår en MUS-samtale, som er tilfredsstillende for alle parter. Vi har jo for nylig fusioneret flere kommunale skatteforvaltninger og ToldSkat, og er derfor en ung organisation med de udfordringer, der hører til.

Jeg kendte Michael fra tidligere og for mig, som projektleder, har det været naturligt at bringe ham ind til at hjælpe med at udvikle vores nye MUS-koncept. Projektet skulle tage udgangspunkt i konceptet ”Appreciative Inquiry” altså en samtale, der bygger på værdsættelse. Et koncept som SKAT gerne ville have det som fundament for MUS-samtalerne.

Michael har tilført en stor del af sin erfaring med ledelse og coaching til det fundament. Det betyder, at vi nu har et ledelseselement i MUS-samtalen med udgangspunkt i en værdsættende samtale. Og det er unikt og også essentielt for vores organisation, hvor vi i høj grad vil bruge MUS-samtalerne til at signalere og etablere en ny kultur og ledelsesstil.

Michael, som person, er ideel at have med på en opgave som denne. Først og fremmest, fordi han kommer han ikke med løsningen i hånden, i stedet kommer han med sin erfaring og åbenhed. I denne proces har han samtidig været god til at sikre, at vi har arbejdet sammen som team frem mod en fælles løsning.

I disse dage tager vores 16 MUS-konsulenter op mod 700 ledere gennem det nye MUS-koncept ”MUS med mening”. Og mening giver det. Takket være en god proces med Michael som samarbejdspartner.”

HR udviklingskonsulent

Liliefrost Coaching

“"Teambuilding med mærkbare resultater"

I forbindelse med en større organisationsomlægning og effektivisering i DSB fik hele drifts- og vedligeholdsafdelingen mulighed for at gennemføre et teambuildingforløb med Michael. Det har betydet at ledelse som medarbejderne sektionsvis har været af sted på en række ture og derudover deltaget i nogle opfølgende heldagsarrangementer. Kurserne har været opbygget omkring en nøje afpasset mængde teori og en række praktiske øvelser. Jeg selv har altid været meget skeptisk, når det kom til organiseret teambuilding og eksterne konsulenter i det hele taget, men jeg må indrømme, at vi fik meget brugbart med hjem, som vi bruger den dag i dag. Vi har fået en væsentlig bedre kommunikation, som er vigtig for os, da vi er spredt ud over hele landet. Derudover er vores omgangstone blevet bedre, og vi er blevet meget opmærksomme på forskellen mellem antagelser og viden. Det har hjulpet os meget i hverdagen. Michael har haft en god evne til at leve sig ind i de problemstillinger, der har været i den proces, vi har været igennem og det har været positivt, at han har fulgt os over en længere periode, hvor jeg også fik mulighed for at opleve ham som personlig coach. ”

Afdelingsleder DSB